Projecte habitatge 2012

En aquest projecte de reforma, el nostre objectiu era crear uns espais càlids, funcionals i de fàcil manteniment, però sense perdre de vista el disseny d'avantguarda dels nostres temps.

La gamma cromàtica emprada, en global, es reflexa sobretot de colors bàsics, tals com blancs purs i trencats, marrons pàlids i colors neutres en general, per deixar pas a punts concrets de color mostrant-se en els detalls de decoració de la vivenda.

Volíem aconseguir així, uns espais per viure-hi i que contemplin totes les necessitats dels seus propietàris.